بحران کرونا و اقدامات ابتکاری شرکت ها و کسب و کارها

بحران کرونا و اقدامات ابتکاری شرکت ها و کسب و کارها

بحران کرونا و اقدامات ابتکاری شرکت ها و کسب و کارها

“بحران کرونا و اقدامات ابتکاری شرکت ها و کسب و کارها ”
مطالعه OECDنشان میدهد که کاهش تولیدات در جهان و به ویژه چین به دلیل شیوع ویروس کرونا
پیامدهای منفی قابل توجهی دارد. نوسان در زنجیره تامین جهانی، تقاضای نهایی کمتر برای کالاها و
خدمات وارداتی و محدویتهای سفرهای تجاری و گردشگری و محافظهکاری در بازارهای مالی افزایش یافته
است، شروع بحران از چین زنجیره تامین جهانی را با نوسان و کاهش توان تولید مواجه ساخته است.
در مقایسه با رخدادهای مشابه گذشته، اقتصاد جهان در زمان حال دارای ارتباطات بسیار گستردهتر و در
هم تنیدهتر است و چین نقش بسیار بزرگتری در بازارهای کالا، تولید، تجارت و گردشگری جهان دارد، لذا
شوک منفی در چین، سایر کشورهای جهان را با مشکلات بیشتر مواجه خواهد ساخت. در یک سناریو
خوشبینانه حتی اگر دوره شیوع این بیماری کوتاه باشد و طی چند ماه آینده تولید و عرضه و تقاضا به
تدریج بهبود یابند، باز هم رشد اقتصادی جهان در سال 2020در سطح مناسبی نخواهد بود.
با توجه به نقش کلیدی چین در زنجیرههای تامین جهانی میتوان پیشبینی کرد که کاهش تولید در
چین خیلی زود بر کسب وکارهای سراسر دنیا تاثیر منفی خواهد داشت. البته موجودی مناسب انبارها
موقتا میتوانند کمبودها در زنجیره تامین را پوشش دهند ولی این احتمال وجود دارد که در ماههای آینده
پیدا کردن تامینکنندگان جایگزین سخت و زمانبر شود. در نهایت این زنجیره بر کاهش بیشتر تولید در
بسیاری از کشورها منجر گردد.
اثرات شیوع کرونا بر برخی از حوزه های اقتصادی در جهان
اثرات شیوع کرونا بر برخی از حوزه های اقتصادی در جهان
ضربه بحران كرونا بر اقتصاد جهان شديد است، اما عمق خسارت به راحتي قابل برآورد نيست. در این بخش
به چند عامل اشاره شده است که میتوانند بر کسب و کارها در سطح کلان و ملی تاثیر منفی داشته باشند
1)بازار نفت
عرضه و تقاضاي بازار نفت مهمترين عامل اثرگذار بر قيمت جهاني این ماده است. از آغاز سال جديد
ميلادي قيمت نفت کاهش یافته است. مهمترين عامل كاهش قيمت نفت از سمت تقاضا، شروع و انتشار
ويروس كرونا در چين است که به كاهش فعاليت هاي تولیدی و به تبع آن کاهش تقاضاي نفت اين
كشور به عنوان بزرگترين واردكننده نفت خام جهان منجر شده است. در بخش عرضه نیز منازعات مربوط
به جلسه اوپك پلاس در کاهش قیمت نفت موثر بوده است. این کاهش قیمت نفت در کاهش قیمت
محصولات پتروشیمی موثر خواهد بود
رفتار مصرف کنندگان و مشتریان
در بحران کرونا بخش عرضه و تقاضا هر دو آسیب می بینند. کاهش فروش محصولاتی که در سبد مصرفی
خانواده کالاهای اساسی محسوب نمی گردد و افزایش فروش برخی محصولات به صورت همزمان مشاهده
می شوند. بخش عرضه با کاهش توان زنجیره تامین، تعطیلی واحدها، کاهش فروش، کاهش بهره وری
مواجه است و در بخش تقاضا با تغییر رفتار خرید مشتریان مواجه است. در واقع مشکل اصلی تغییر رفتار
مردم و دولت ها است که ممکن است به افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی منجر گردد.
)3کاهش تولید
تولیدات صنعتی به دلایلی مانند اختلال در عرضه مستقیم، مشکلات مربوط به زنجیره ارزش و کاهش میزان
کلی تقاضا با چالش مواجه است. کاهش تولید دلایل دیگری مانند کاهش حضور نیروی کار، تعدیل نیروی
کار و کاهش بهره وری نیز دارد. البته در بخش هایی مانند صنایع غذایی، افزایش فروش منجر به افزایش
تولید هم شده است. ولی با گذشت زمان این احتمال وجود دارد که به دلیل مشکلات زنجیره تامین، قیمت
مواد اولیه بالاتر برود و تولید در کل کاهش یابد.
بررسی OECDنشان می دهد که تولید چین درادامه سال 2020کاهش خواهد یافت و تولید محصولات
در کشور هایی مانند ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و اندونزی، که با چین ارتباطات و وابستگی اقتصادی
زیادی دارند تحت تاثیر قرار گیرد.
)4بازارهای مالی و سهام
بانکهای مرکزی کشورهای مختلف از زمان آغاز بحران کرونا اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کردهاند تا با
این ابتکار بتوانند از تعطیلی بنگاههای اقتصادی جلوگیری بهعمل آوردند. به طور مثال نرخ بهره 10ساله
در ایالات متحده به پایینترین سطح خود یعنی ( %0.25بیست و پنج صدم در صد) کاهش یافته است.

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید